AKWH Legal, s.r.o., advokátska kancelária, Miletičova 1, 821 08 Bratislava, Slovakia
e-mail: akwh@akwh.sk, webpage: http://www.akwh.sk
Všetky práva vyhradené 2013 - 2016| All rigths reserved | AKWH Legal, s.r.o.

     
 

            Advokátska kancelária AKWH Legal, s.r.o. poskytuje univerzálne právne služby fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim tak v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore. Naša advokátska kancelária sa špecializuje na poskytovanie právnych služieb v oblasti korporátneho práva (práva obchodných spoločností), práva nehnuteľností a práva finančného trhu. Ďalšími oblasťami nášho pôsobenia sú fúzie a akvizície (M&A poradenstvo), finančné a bankové právo, verejné právo a E-commerce.


                V spolupráci s našimi partnermi (daňovými poradcami, účtovnými a ekonomickými poradcami, zahraničnými právnickými kanceláriami a pod.) zároveň poskytujeme špecializované právne služby, ako napríklad právny audit, účasť na procese Due Diligence, správa a vymáhanie pohľadávok, poradenstvo v oblasti Corporate Governance a Corporate Responsibility, poradenstvo pre vnútropodnikové procesy v oblasti Compliance a riadenia rizík.

 
 
 
     
UK version
SK verzia
Právne služby
O nás
Kontakt